OSNOVNI PODATKI O ZVEZI


Polno ime organizacije: Športna zveza Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu ŠZUL)
Sedež organizacije: Pivovarniška ulica 6, SI-1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: T: +386 40 42 22 62 , E: cus@student.uni-lj.si
Pravna oblika: Zveza športnih društev ustanovljena na podlagi Zakona o društvih
Število društev članic: 15
Standardna klasifikacija dejavnosti: 92.623 Druge športne dejavnosti
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev: 15000 Neprofitni izv. Storitev gospodinjstvom
Registracijska številka: 215-746/2007-3 (21007)
Datum registracije: 2. 7. 2007
Matična številka: 2281376000
Šifra vrste zveze: 0130
Davčna številka: SI 74470477
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 2419 872 pri Abanka Vipa, d.d.
Zastopnik zveze: prof. dr. Igor Lukšič, predsednik
Generalni sekretar: Rok Petrič
Ustanovitelji zveze: Univerzitetna športna zveza Ljubljana in Zveza športnih društev Univerze v Ljubljani
Organiziranost zveze: Organi zveze so: Občni zbor, Predsednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Strokovni svet
Članstvo v drugih organizacijah: Slovenska univerzitetna športna zveza in Športna zveza LjubljaneAKTI ZVEZE

LOGOTIPI ZVEZE


SLEDITE NAM NA